Jeg tilbyder

Jeg tilbyder rådgivning indenfor følgende områder:

  • Erhvervsret, herunder selskabsret og investeringsforeninger
  • Erstatningsret
  • Kontraktsforhold
  • Køb og salg af fast ejendom
  • Familieret (testamenter, ægtepagter og dødsboer)
  • Retssager (Civile- og straffesager)